Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas

Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ir modernākais un progresīvākais kanalizācijas notekūdeņu apsaimniekošanas veids privātmāju īpašniekiem, kuriem nav iespējas pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. SIA „Montema” piedāvā uzstādīt bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas,kuras  atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 181 „Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”, kuros piemērots Latvijas standarts LVL EN 12566-3+A1
Bioloģiskajā notekūdeņu attīrīšanas iekārtā, attīrīšanas procesā, netiek izmantotas ķīmiskas vielas. Notekūdeņu attīrīšana iekārtā notiek, pateicoties aktīvo dūņu spējai baroties ar kanalizācijas piemaisījumiem, un, norisinoties dažādiem organiskiem procesiem, tiek šķelti un pārstrādāti visi kanalizācijas piemaisījumi.
Attīrīšanas iekārtas var darboties jebkādos laika apstākļos- tās neaizsalst pat pie -30 grādu zemas temperatūras un ziemas apstākļos, iekārtai, darbojoties standarta režīmā, patstāvīgā vides temperatūra ir ap +10 grādi